BåstadsR.logga_y-01

Avgifter 2018

Var noga med att skilja på Ridklubben och Ridcenter, så inbetalning sker på rätt bankgiro vid inbetalning av de olika avgifterna.

 

Medlemsavgifter 2018:

 

Junior 250 kr

Senior 450 kr

Familj 850 kr (Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er)

Stödjande medlem 150 kr  
 

För att bli medlem klicka här


 

Anläggningskort 2018 – en avgift per häst.

Anläggningsavgiften måste vara betalda innan ridning sker.
Årsavgiften ska vara betald senast 31/1 för aktuellt år.


Betalas på Båstad Ridcenters BankGiro 222-2412.

För medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:


1 år 1250 kr med arbetsinsats 30 timmar/år Gäller. 1/1 – 31/12 2018.

6 månaderskort 850 kr arbetsinsats 20 timmar/6 månader. Gäller från den 1 i månaden 
som angetts vid inbetalningen och 6 månader i följd. T.ex. startdatum 20180501 och gäller
då t.o.m. 20181031. Arbetsinsatsen ska fullgöras senast månaden efter periodens slut.

1 dag 75 kr utan arbetsinsats.

Sommarkort  850 kr 15 juni – 15 augusti 10 timmars arbetsinsats.

1 år 4250 kr anläggningskort utan arbetsinsats.

Vid uppstallning i medlemsstallet på anläggningen så ingår anläggningsavgiften i stallhyra. Arbetsinsats 30 timmar på årsbasis.

All arbetsinsats kan utförs av familjemedlem eller annan person.

Avtal för anläggningskort ligger som länk på hemsidan och ska skrivas under och skickas in med e-post till ansvarig i styrelsen.
Rapportering av utförda timmar ska göras av den som har anläggningskortet/utför insatsen åt någon annan med avstämning vid halvårsskiftet och en slutlig redovisning efter årsskiftet. Alltså var och en är ansvarig för att timmarna registreras i samband med
en klubbaktivtet. Avtalen kommer att sitta i funktionärspärmen så vi enkelt kan stämma av antal timmar.
Arbetsinsats kan vara innan, under och/eller efter tävling, städdagar och andra av klubben anordnade aktiviteter.För icke medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:

Ridning vid enstaka tillfälle kostar 125 kr per gång och häst.

TRÄNINGAR PÅ ANLÄGGNINGEN 
Klubben vill uppmuntra till tränarledd ridning grupp eller enskilt - utan kort ej medlem 80kr, utan kort och medlem 40kr.


Anläggningsavgifter betalas på Båstad Ridcenter AB BankGiro 222-2412

I anläggningsavgiften ingår 6 % moms (korttidshyra av idrottslokal).

 

 

 

Stallhyra hos Båstads Ridcenter AB Pris

Box, kallhyra.
På alla priserna tillkommer 25% moms.
Spån/hösilage till sjävkostnadspris.

Faktureras måndasvis

Endast för medlem i Båstads Ridklubb.

1560-+ moms = 1950:- inkl. 

           

 

 

 

Definitioner:

 

Typ

 Definition

Junior

 Det är du till och med det år du fyller 18 år.

Senior

 Det är du från och med det år du fyller 19 år.

Familj

 Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er.

Anläggning

 Med anläggning menar vi stora ridhuset, utebanorna vid nya anläggningen.

Arbetsinsats

 Vi hoppas alla ställer upp på samma fantastiska sätt under 2017