BåstadsR.logga_y-01

Avgifter 2019

Var noga med att skilja på Ridklubben och Ridcenter, så inbetalning sker på rätt bankgiro vid inbetalning av de olika avgifterna.

 

Medlemsavgifter 2019:

 

Junior 250 kr

Senior 450 kr

Familj 900 kr (Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er)

Stödjande medlem 200 kr  
 

För att bli medlem klicka här


 

Anläggningskort 2019 – en avgift per häst.

Anläggningsavgiften måste vara betalda innan ridning sker.
Årsavgiften ska vara betald innan årets fösta ridtillfälle.


Betalas på Båstad Ridcenters BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg och vem.

För medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:


Regler och priser för anläggningskortet hittar du på sidan Min Klubb - Min Insats. Dessa måste läsas igenom och formuläret där skickas in innan anäggningskortet är giltigt,

Vid uppstallning i medlemsstallet på anläggningen så ingår anläggningsavgiften i stallhyra enl. uppstallningsavtalet.

All arbetsinsats kan utförs av familjemedlem eller annan lämplig person.
 

För icke medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:

Ridning vid enstaka tillfälle kostar 150 kr per gång och häst.

Anläggningsavgifter betalas till Båstad Ridcenter AB BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg. + datum det avser.

I anläggningsavgiften ingår 6 % moms (korttidshyra av idrottslokal).

 

 

 

Stallhyra hos Båstads Ridcenter AB Pris

Box, kallhyra exkl. anläggningskort

Endast för medlem i Båstads Ridklubb.
 2020:- inkl. moms 

           

 

 

 

Definitioner:

 

Typ

 Definition

Junior

 Det är du till och med det år du fyller 18 år.

Senior

 Det är du från och med det år du fyller 19 år.

Familj

 Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er.

Anläggning

 Med anläggning menar vi stora ridhuset, utebanorna vid nya anläggningen.

Arbetsinsats

 Vi hoppas alla ställer upp på samma fantastiska sätt under 2018