BåstadsR.logga_y-01

Avgifter 2021

Var noga med att skilja på Ridklubben och Ridcenter, så inbetalning sker på rätt bankgiro vid inbetalning av de olika avgifterna.

 

Medlemsavgifter 2021:

 

Junior 275 kr

Senior 450 kr

Familj 950 kr (Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er)

Stödjande medlem 200 kr.

Som medlem i Båstads Ridklubb har du 10 % rabattt på Ridersport i Östra Karup. Gäller på ordinarie priser samt spån, ej foder och rea.


Swishnummer Båstads Ridklubb 123 312 35 02
Bankgiro 590-3364

 

Glöm inte fylla i medlemsuppgifter! klicka här


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Anläggningskort 2021 en avgift per häst.

Anläggningsavgiften måste vara betalda innan ridning sker.
Årsavgiften ska vara betald innan årets fösta ridtillfälle.


Betalas på Båstad Ridcenters BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg och vem.
OBS! Använd inte dessa konton för medlemsavgiften!

För medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:


Regler och priser för anläggningskortet hittar du på sidan Min Klubb - Min Insats. Dessa måste läsas igenom och formuläret där skickas in innan anäggningskortet är giltigt,

Eventuella medryttare skall också vara medlemmar i Båstads Ridklubb.
All arbetsinsats kan utförs av familjemedlem eller annan lämplig person.

För de medlemmar som inte vill lösa anläggningskort enl. ovan är kostnaden 10.500:-/år helt utan arbetsinsats. 


Ridning vid enstaka tillfälle kostar 150 kr per gång och häst för dig som rider hästen och är medlem och inte har löst anläggningkort.

 

För icke medlemmar i Båstads Ridklubb gäller följande:

Ridning vid enstaka tillfälle kostar 200 kr per gång och häst.

Anläggningsavgifter betalas till Båstad Ridcenter AB BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg. + datum det avser.

I anläggningsavgiften ingår 6 % moms (korttidshyra av idrottslokal).

 

 

 

Stallhyra hos Båstads Ridcenter AB Pris

 Box exkl. anläggningskort

 För att  hyra box kvävs att du blir  medlem i Båstads Ridklubb.
 2020:- inkl. moms 

           

 

 

 

Definitioner:

 

 Typ

 Definition

 Junior

 Det är du till och med det år du fyller 18 år.

 Senior

 Det är du från och med det år du fyller 19 år.

 Familj

 Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er.

 Anläggning

 Med anläggning menar vi ridhusen, gummiflisbanan, sandbanan och gräsbanorna.

 Arbetsinsats

 Vi hoppas alla ställer upp på samma fantastiska sätt under 2020