BåstadsR.logga_y-01

Min Klubb - Min Insats
Läs igenom dokumentet Min Klubb - Min Insats som du hittar här eller genom att klicka på bilden nedan. En förutsättning för att kunna lösa anläggningskort är att föregående års arbetsinsatser har fullgjorts för de som har haft kort tidigare. 
Fyll därefter i ditt namn och din epostadress till höger och klicka i att du har läst och accepterar Min Klubb - Min Insats och skicka in det.

Anläggningsavgiften betalas till Båstad Ridcenters BankGiro 222-2412
eller Swish till 123 032 56 70.

Styrelsen har beslutat att man skall ha möjlighet att göra sin arbetsinsats på fler saker än tävlingsdagar inkl banbygge, Pay&jump, pay&ride, öppen bana, löshoppning, clinics och städdagar som det varit tidigare. Vi har nu utökat så att även andra av föreningens verksamhetsområden kan innefattas.
 
Alla medlemmar har rätt att registrera sina timmar de gör på ideellt arbete. En del medlemmar har arbetsinsats i samband med anläggningskort och övriga medlemmar har ingen arbetsinsats. Timmarna kan används till bestämda arrangemang som klubben bjuder på t.ex. middag på restaurang eller om vi vill åka på något evenemang. De med arbetsinsats kan använda sin ”övertid” till det samma.
 
Man kan tillgodoräkna sig delegerade insatser i nedanstående föreningsområde.
Styrelsemöten, kommitéemöte, cafeteria, ridskola t.ex. helgtjänst. Styrelsearbete i BUS ( vår ungdomssektion ) och att arrangera aktiviteter för BUS. Administration, fixa sponsorer och förberedelser för tävlingar. Även andra av styrelsen delegerade arbeten med ridskola, förening och anläggning kan räknas på förslag från kommittéer eller styrelsen.
 
Timmar rapporteras av den kommitté / BUS / den som har ansvarsområdet i styrelsen, som delegerat uppgiften.
 
Vi ser gärna att fler vill engagera sig i mindre grupper och det hade varit roligt att åter igen få en aktiv ungdomssektion och en cafeteria- samt en anläggningskommitté. Om någon tycker detta skulle vara roligt att vara med och utveckla så hör av er till styrelsen@bastadsrk.se. Ju fler vi är som gör saker tillsammans för vår förening och anläggningen föreningen äger desto roligare blir det.