BåstadsR.logga_y-01

Viktig försäkringsinformation

Vi har nu sett över vårt försäkringsskydd från Riksidrottsförbundet och Länsförsäkringar avseende verksamheten.

  • Vi har en försäkring från Riksidrottsförbundet som täcker skador på funktionärer vid tävlingar.
  • Det ingår en olycksfallsförsäkring i Folkam genom ditt medlemsskap i klubben. För mer info se Detta får du som medlem.
  • All annan privat ridning är inte försäkrad av föreningen.
  • Besökare på anläggningen är inte försäkrade.

 Tänk på att alltid ha en privat olycksfallsförsäkring när ni håller på med hästar.