BåstadsR.logga_y-01

Båstads Ridklubbs Ungdomssektion BUS

Ungdomssektionen i klubben kallas BUS och de har sitt eget BUS-hus.
Under sommarhalvåret driver de cafeteria i BUS-huset och för dessa pengar
anordnas olika aktiviteter. 

 

BUS Styrelse 2022

Jennifer Carter ordförande 
Jessica Nilsson vice ordförande 
Hedda Lindqvist sekreterare 
Mabelle Windesjö vice sekreterare 
Leonor Törsell kassör 
Elsa Ludvigsson vice kassör 
Beau Jarlsdotter suppleant 
Emily Carter suppleant
Tage Frejemyr suppleant

Tack BUS för en väl genomförd Julshow.
Vi ser redan fram emot nästa år.

loading...

.