BåstadsR.logga_y-01

Båstads Ridklubbs Ungdommssektion BUS

Ungdomssektionen i klubben kallas BUS och de har sitt eget BUS-hus.
Under sommarhalvåret driver de cafeteria i BUS-huset och för dessa pengar
anordnas olika aktiviteter. 

 

BUS Styrelse 2019

Tilda Baltzarsson.   Ordf

Ledamöter:
Molly Windesjö.      
Maja-Lisa Bengtsson 
Cornelia Stefansson
Lova-Li Jönsson
Mabelle  Windesjö

loading...

.