BåstadsR.logga_y-01

Avgifter 2023

Var noga med att sklija på ridklubben och ridcentrat så att betalning sker till rätt swish eller bankgiro vid de olika betalningarna.

Medlemsavgifter 2023

Junior 300:-  Junior är du till och med det år du fyller 18 år.

Senior 475:-  Senior är du fr.o.m. det år du fyller 19 år.

Familj 1050:- Det är ni som är bosatta på samma adress, d.v.s. förälder/föräldrar med ett eller flera hemmavarande barn som är junior/er.


Swishnummer Båstads Ridklubb 123 312 35 02
Bankgiro 590-3364

OBS! Använd inte dessa konton för anläggningsavgiften!
 

Om du är ny som medlem eller har ändrat ditt namn, adress, telefon eller epost kom ihåg att fylla i medlemsuppgifterna. Klicka här
För familj, alla medlemmar!

Anläggningskort 2023 en avgift per häst.
Anläggningskortet gäller för båda ridhusen och alla utebanorna. Gräsbanan kan ha varierande öppettider, se Facebook och hemsidan.

För att lösa anläggningskort skall du vara medlem i Båstads Ridklubb.

Du behöver också läsa igenom och godkänna Min klubb - Min insats.
Det är också viktigt att du läst igenom Anläggningsreglerna som vi har. Genom att betala 
in anläggningsavgiften accepterar du att följa dom.

Anläggningsavgift helår 1800:- Med helår avses alltid helt kalenderår oberoende av när under året som avgiften erlagts.
Anläggningsavgift 6 månader 1200:- Gäller 6 hela kalendermånader fr.o.m. den månad som första inbetalningen avser.

Anläggningsavgiften måste vara betald innan ridning sker.
Årsavgiften ska vara betald innan årets fösta ridtillfälle.
Betalas på Båstad Ridcenters BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg. och vilken häst/ryttare
OBS! Använd inte dessa konton för medlemsavgiften!


Eventuella medryttare skall också vara medlemmar i Båstads Ridklubb.

Dagsavgifter 2023


Ridning vid enstaka tillfälle kostar 150:-/gång och häst för dig som rider hästen och är medlem.


För icke medlem kostar det 200:-/gång och häst.

Anläggningsavgifter betalas till Båstad Ridcenter AB BankGiro 222-2412 
eller Swish till 123 032 56 70
. Ange anl.avg. + datum det avser.

I anläggningsavgiften ingår 6 % moms.

Medlemsstallet 2023

Är du medlem i Båstads Ridklubb har du möjlighet att hyra box på Båstad Ridcenter.
Boxhyran per månad är 2350:- inkl. moms. 
I boxhyran ingår ut- och insläpp, morgonfordring och lunchfodring på vardagar.

Kvällsfodring och helgtjänstgöring görs kollektivt på rullande schema.
Anläggningkort 1800:-/år. 
Är du intresserad av att stalla upp hos oss maila till styrelsen@bastadsrk.se

 

Sommaruppstallning
Under sommaren har vi några boxar vi hyr ut för korttidsuppstallning.
För priser och vad som ingår maila styrelsen@bastadsrk.se